Odborné sociální poradenství

Naše Poradna se zaměřuje na komplexní poradenství v oblasti péče o osoby s Alzheimerovou chorobou. Poskytneme Vám potřebné informace z oblasti sociální i zdravotní. Poradenského setkání se zpravidla účastní sociální pracovnice a vrchní sestra. Můžete se však obrátit i na každého poradce zvlášť.

Sociální poradenství

 • Poradíme Vám, jak žádat o příspěvek na péči
 • Doporučíme kontakty na vhodné terénní služby
 • Poskytneme základní informace v problematice opatrovnictví
 • Předáme potřebné formuláře k přijetí do Domova se zvláštním režimem
 • Nabídneme možnosti, jak správně vyplnit čas osobě s Alzheimerovou chorobou.

Kontakt:
Mgr. Eva Plívová, tel.: 734 793 446; e-mail: eva.plivova@dduo.cz

 

Zdravotní poradenství

 • Seznámíme Vás s průběhem onemocnění, s jeho jednotlivými fázemi
 • Nabídneme možnosti nefarmakologické terapie
 • Vysvětlíme Vám možná řešení jednotlivých situací.

Kontakt:
Renata Hegrová, MBA, tel.: 734 793 449; e-mail: renata.hegrova@dduo.cz
Magdalena Javůrková, tel.: 734 186 397

 

Test paměti

 • provádíme certifikované testy paměti
 • samotný test trvá 60 min + následné vyhodnocení
 • přineste si s sebou kompenzační pomůcky, pokud je používáte (brýle, naslouchadlo)
 • na test paměti je nutné se objednat

Kontakt:
Renata Hegrová, MBA, tel.: 734 793 449; e-mail: renata.hegrova@dduo.cz
Magdalena Javůrková, tel.: 734 186 397

Termíny

Provozní doba poradny:

PONDĚLÍ: 10 – 14 hod.

STŘEDA: 8 – 14 hod. 16 – 18 hod.

ČTVRTEK: 8 – 14 hod. 16 – 18 hod.

Na každé osobní setkání je nutné předchozí telefonické objednání:

Mgr. Eva Plívová: tel. 734 793 446

Renata Hegrová, MBA: tel.: 734 793 449

Veřejný závazek

Poslání

Poskytovat informační a konzultační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy choroby.

Cíl

 • komplexně podpořit setrvání uživatele s demencí v domácím prostředí, popř, doporučit vhodnou službu
 • preventivně působit proti syndromu vyhoření pečujících osob v rodinách i institucích
 • poskytovat zácvikovou podporu při využívání specifických aktivizačních nástrojů a postupů zaměřených na uživatele s demencí, především s Alzheimerovou chorobou
 • zajišťovat osvětu a vzdělávání v oblasti demence
 • provádět certifikované testování paměti

Cílová skupina

Laická i profesní veřejnost zajímající se o problematiku demence, především Alzheimerovy choroby a osoby pečující, kterých se tato problematika týká.

Principy

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům