Psal se březen roku 2008 a naše sociální pracovnice paní Jitka Pecháčková přichází s myšlenkou psát a vydávat Měsíčník Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Zprvu skromný Měsíčník si rychle získal svoji oblíbenost a rozrostl se až do dnešní velikosti. Jeho myšlenka však zůstává stále stejná: „Provázet děním v Domově.“ Zároveň se snažíme, aby každé číslo bylo tematicky laděno s daným měsícem a přinášel nejen tradice a zvyklosti, ale i novinky a informace neobvyklé. Doufáme, že i po letech přináší náš Měsíčník stále potěšení.  Děkujeme za přízeň a přejeme příjemné počteníčko.

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku